Over KernMediation

KernMediation is de praktijk van Mirjam Duyser. Mirjam is MfN Register mediator en rechtbankmediator voor verschillende rechtbanken en gerechtshoven. Zij werkt sinds 2003 als mediator en heeft zich sindsdien doorlopend ontwikkeld in diverse stijlen van conflicthantering. Mirjam is voorzitter van de commissie Regelgeving van het MfN-SKM en heeft in die hoedanigheid de Gedragsregels voor MfN Register mogen vormgeven. Zij is tevens trainer bij het Centrum voor Conflicthantering.

 

Haar aanpak is zakelijk, betrokken en informeel. Ze verstaat de taal van partijen en komt snel tot de kern. Respect en integriteit staan daarbij centraal.

 

Mirjam heeft een brede en gedegen achtergrond als advocaat. Zij kent de juridische wereld en heeft daar goede contacten. Dit helpt bij het inschatten van kansen en risico's in procedures en bij het toetsen van de houdbaarheid van oplossingen. Meer informatie vindt u in dit CV.

 

KernMediation is transparant over haar werkwijze en over wat partijen van haar mogen verwachten. Zij is onafhankelijk en onpartijdig. KernMediation staat voor maatwerk. Met focus op de kern van de zaak helpt KernMediation het probleem terugbrengen tot de menselijke maat.

 

KernMediation is ingebed in een uitgebreid netwerk van mediators en professionals uit andere disciplines met wie zij regelmatig samenwerkt. Samenwerking in een mediation vindt altijd in overleg met u plaats.

 

KernMediation werkt volgens de beroeps- en gedragsregels van het MfN en is via een assessment DNV gecertificeerd.

  • Onderhandelingen over een oplossing zonder oog voor de onderliggende emoties zijn gedoemd te mislukken.
  • Zelfkennis is de weg naar begrip van de ander.
  • Zicht op je eigen belangen en die van de ander is de basis voor een duurzame oplossing.
  • Conflicten leiden tot beeldvorming en verkokering. Uitwisseling van beelden schept ruimte voor een oplossing.
  • Conflict is ook een uitnodiging tot vernieuwing.
  • Een conflict gaat in de kern om het niet gezien of gehoord voelen door de ander.
Caren Huygelen Fotografie Suzanne Dorrestein   tekst: KernMediation©